Organisasjon

TSL Analytics er et aksjeselskap stiftet av Tore Slaatta høsten 2019. I oppstartsåret 2020 er Tore Slaatta daglig leder og eneste ansatt i selskapet. Selskapet har organisasjonsnummer 923825886 og foreløpig kontoradresse c/o Tore Slaatta, Akersborg Terrasse 24, 0852 Oslo