Kultur- og kunnskapspolitikk

Vi spesialiserer oss på forskningsoppdrag og prosjekter innen kultur- og kunnkapsområdene og tenker at disse feltene trenger samfunnsvitenskapelig og humanistiske tilnærminger i tillegg til de tradisjonelle økonomiske analysene som for tiden anvendes i et cultural industries-perspektiv. I prosjektene Kunst! Makt! (NFR) og Kunstnere vurderer ytringsfrihet (Fritt Ord) og senest i bøkene om norsk og internasjonal litteraturpolitikk inntar vi et produksjonsnært perspektiv. Det samme gjelder vår hovedinteresse i kunnskapsfeltet, som handler om akademisk publisering, opphavsrett og faglig formidling mellom universitet og samfunn.