Akademisk frihet og publisering

De siste 10 årene er akademikeres og forskeres posisjon i samfunnet vesentlig endret, blant annet som følge av at universitetene, som arbeidsplasser for kunnskapsproduksjon og formidling, er blitt endret. Den akademiske friheten er på godt og vondt blitt utfordret og problematisert, både av kolleger seg i mellom og av politikere og administrative ledere. I denne overgangstiden til en digital infrastruktur for forskning og formidling har det vært viktig å følge med på forskeres opphavsrett og formidlingspraksis. For å følge disse endringene på nært hold tok Slaatta tidlig initiativ til nordiske forskningsnettverk med bl.a. Eva Hemmung Wirtén i Sverige for å utvikle forskning på akademikeres formidlingspraksis i offentligheten. Slaatta ble senere generalsekretær for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (2016-2019) der han særlig arbeidet for akademiske forfatteres rettigheter og publiseringsfrihet i forhold til Open Access og Plan S. Han satt i flere år i styret til Kopinor, den norske forvaltningsorganisasjon for reprografiske rettighetshavere (CMO).