Publikasjoner

TSL Analytics og Tore Slaatta utarbeider notater og rapporter innen kultur- og mediepolitisk forskning og utredning. Publisering skjer i samråd med oppdragsgivere (i parantes).

Om rabattering og avanseregulering i europeiske boklover (Kulturdepartementet 2022)

Rapport om fastprisregulering i Europa (Forleggerforeningen 2021)

Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020. Status ytringsfrihet i Norge (Fritt Ord 2021)

Rapport om konkurranseforhold og regulering i Skandinavia og Tyskland (MENON Economics 2021)

Utredning om boklover i Europa 2012 (Kulturdepartementet 2012)