Utvikling av metadata

Den digitale utviklingen er kommet dit, at en av bedrifters og organisasjoners fremste ressurser er informasjon om organisasjonens interne og eksterne relasjoner og prosesser. Enhver organisasjon må utvikle og sikre sine metadata og ha en strategi for hvordan den kan nyttiggjøres. Hvordan kan den rette informasjonen spores? Hvordan kan den gjøres digitalt tilgjengelig og strategisk nyttig, innenfor GDPR og gode etiske standarder for personvern og kommunikasjon med omverden?