Ledelse og strategiutvikling

Tore Slaatta har allsidig ledererfaring fra kultur- og kunnskapssektoren og kan bistå med personlig rådgivning overfor ledelse og styre og være partner og rådgiver i strategiske prosesser knyttet til langsiktig strategiutvikling, krisehåndtering, omdømmetenking, og målettet prosjektutvikling og -styring.