Evaluering og rapportering

Vi har stor erfaring med å skrive utredninger og rapporter til intern og ekstern bruk. Systematisk evaluering av kommunikasjon, strategier og virkemidler er et viktig instrument for enhver organisasjon, som bør planlegges når iverksettelse skjer, og ikke 3 år etterpå.