Ytringsfrihet, kunst og kulturelle uttrykk

Tore Slaatta har lenge arbeidet med kommunikasjons- og kultursosiologisk forskning i skjæringspunktet mellom samfunnsfag og humaniora som trekker både på klassisk språkhandlingsteori og feltteori, i tradisjonen etter den franske sosiologen Pierre Bourdieu. Dette har inspirert ham til forskning på ulike felt av profesjonelle offentlighetsarbeidere og kommunikatører, som journalister (kultur-, utenriks-, økonomi- og oljejournalister) informasjonsmedarbeidere og omdømmebyggere, kunstnere, eksperter og akademikere. Ytringssosiologiske prosjekter er utviklet blant annet innen den norske Makt- og demokratiutredningen, Europautredningen, Petropol Kunst og makt, og sist i forbindelse med det pågående monitorprosjektet Kunstnere vurderer ytringsfrihet (2014-2020) for stiftelsen Fritt Ord.