Opphavsrett og kollektiv forvaltning

Gjennom sitt arbeid i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Kopinor har Tore Slaatta opparbeidet seg betydelig innsikt og erfaring i norsk og europeisk kultur- og kunnskapspolitikk, med vekt på opphavsrettslige problemstillinger og kollektiv forvaltning av annenhånds rettigheter innen reprografi. Som generalsekretær i NFFO laatta arbeidet Slaatta tett med EWC (European Writers Congress) og nordiske kolleger i forbindelse med EU-direktivet om opphavsrett i det digitale markedet i 2017 og 2018, og han er fortsatt engasjert i analyser og utredninger av hvordan forfattere og forskeres opphavsrettslige posisjon for tiden svekkes, med fare for endringer i forfatteres inntekstsituasjon og litteraturens rolle som medium for kunst- og kunnskapsformidling.