Kultursosiologi, felt-analyse

Det var i sitt doktorgradsprosjekt om europeisk offentlighet at Slaatta først utviklet et felt-analytisk perspektiv på offentlighet og symbolsk makt. Inspirasjonen kom fra Pierre Bourdieus kultursosiologiske tekster, og spesielt antologien Language and Symbolic Power på Polity Press fra 1991 og Regles de l’art fra 1992. I forbindelse med medieforskningen i Makt- og demokratiutredningen gjennomførte Slaatta en korrespondanseanalyse basert på kvantitative mediebruksdata fra SSB og TSN Gallup som kartla nyhetsmedienes posisjoner i norsk offentlighet. Men det var først med forskningsprosjektet Kunst! Makt! at han utviklet en fullstendig felt-analyse av norske skjønnlitterære forfattere, formidlet i boka Iverksettelse fra 2018. Slaatta hadde forskningsopphold ved Centre de Sociologie Europeenne (CSE) ved EHESS/MSH i 2006 og arbeidet med flere av Bourdieus kolleger, blant annet Gisèle Sapiro, Dominique Marchetti og Julien Duval.