Internasjonal bokbransje, litteratur

Etter mange år å ha arbeidet med offentlighet, medier og makt med fokus på nyhetsmedier, politisk kommunikasjon og informasjon- og samfunnskontakt, valgte Tore Slaatta å ta for seg litteraturen og forfatterens posisjon og symbolske makt i samfunnet. Sammen med Helge Rønning har han forsket på den nordiske og internasjonale bokbransjen, med fokus på relasjonen mellom forfattere og forlag og de litteraturpolitiske virkemidlenes effekter på mangfold og bredde i skjønnlitteratur og faglitteratur (sakprosa). I 2012 leverte de en fyldig utredning av fastpris-systemet i Europa til Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og i 2019 skrev de boka Tools of Literary Politics. The Norwegian Model. som fulgte norsk litteratur på sin ferd som Guest of Honor på Bokmessen i Frankfurt samme år. En internasjonal oppfølger utkommer i 2020 i samarbeid med IPA, den internasjonale forleggerforeningen. Slaatta har også forsket og skrevet mye om det skjønnlitterære feltet i Norge, og spesielt analysert Karl Ove Knausgårds 6-bindsverk Min kamp i et feltanalytisk, litteratursosiologisk perspektiv.