Om TSL Analytics

TSL Analytics tilbyr konsulent- og utredningstjenester i kultur- og kunnskapssektorene. Les mer via menyen over om formål, organisering og om selskapets stifter, Tore Slaatta

Vedr. norsk og europeisk litteraturpolitikk og boklov i Norge: Se publikasjoner i menyen over

Ny Rapport: Ulven i det norske medielandskapet

TSL Analytics og Tore Slaatta har på oppdrag fra flere naturvernorganisasjoner undersøkt hvordan norske nyhetsmedier har rapportert og skrevet om ulv i perioden 2011-2020. Rapporten lanseres på Litteraturhuset i Oslo, 1. november 2022 (arrangementet strømmes på litteraturhusets facebook-side. Rapporten blir tilgjengelig på våre nettsider som e-bok (pdf)